¬ремето
в
јвстри€

30 ∞C

ясно

в€тър 15 km/ч

2018-08-22 22 | 32 ∞C
2018-08-23 22 | 33 ∞C
2018-08-24 20 | 33 ∞C
2018-08-25 13 | 23 ∞C

«абележителности в »нсбрук

»нсбрук

»нсбрук

«абележителности в »нсбрук