Времето
в
Чехия

2 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 17 km/ч

2018-12-13 -3 | 0 °C
2018-12-14 -4 | 0 °C
2018-12-15 -4 | -1 °C
2018-12-16 -9 | -1 °C

Забележителности Чехия-Прага

Забележителности

Забележителности

Забележителности Чехия-Прага

Прага-Чехия