Парична единица в Сърбия

Валута

Валута Сърбия

Парична единица в Сърбия

Динар (RSD), 1 RSD = 100 пари. Сръбският динар се споменава за първи път в архивните документи от 1214 година, по времето на Стефан Първовенчани. До 1459 година динарът е кован от почти всички сръбски владетели. Обменният курс на динара спрямо еврото е за 1 EUR = 93,57 RSD