»нфо —уботица

—уботица

–азположен в северозападна —ърби€, в областта ¬ойводина, на 10км. от границата с ”нгари€ се намира:

—уботица

ќпределено си струва да се посети най-северни€ сръбски град —уботица, той е магнит за туристите е езерото ѕалич и едноименни€ град ѕалич близо до —уботица.
√рад —уботица за пет века е бил част от над десет държави, сред които ”нгари€, ќтоманската импери€, јвстро-”нгари€, самосто€телен град-държава и във всичките модификации на ёгослвската федераци€,а различните култури са оставили отпечатък върху облика и развитието му. ’отелите имат уютен вид, а атракци€ са калните бани, риболовът и наблюдаването на птици. 

¬ —уботица нощни€т живот кипи до малките часове. ¬ града има над 40 заведени€, в които до сутринта звучат предимно балкански ритми, улиците са пълни с магазини и кафенета, а ресторантите в —уботица мога да ви нагост€т освен спрословутата сръбска скара и с унгарски гулаш, сръбски колачи, хърватски щрукли и австрийски щрудели.