Времето
в
Австрия

10 °C

Частична облачност

вятър 59 km/ч

2018-12-10 2 | 6 °C
2018-12-11 2 | 5 °C
2018-12-12 0 | 3 °C
2018-12-13 -1 | 1 °C

Ренесанс Австия

Ренесанс

Ренесанс Австия

През 16 и 17 век възниква силно съперничество с Османската империя, чиито войски два пъти достигат до Виена. След изтласкването на османските нашественици и проникването на Хабсбургите на Балканския полуостров, австрийската част от Хабсбургите владения с териториите си достига позицията на европейска велика сила. По това време възниква класическият австрийски барок. През втората половина на 18 век Мария Тереза и синовете ѝ Йозеф II и Леополд II с множеството си реформи поставят основата на една модерна административна държава на Новото време.