Времето
в
Австрия

15 °C

Ясно

вятър 11 km/ч

2018-10-19 10 | 19 °C
2018-10-20 8 | 18 °C
2018-10-21 8 | 15 °C
2018-10-22 10 | 16 °C

Ренесанс Австия

Ренесанс

Ренесанс Австия

През 16 и 17 век възниква силно съперничество с Османската империя, чиито войски два пъти достигат до Виена. След изтласкването на османските нашественици и проникването на Хабсбургите на Балканския полуостров, австрийската част от Хабсбургите владения с териториите си достига позицията на европейска велика сила. По това време възниква класическият австрийски барок. През втората половина на 18 век Мария Тереза и синовете ѝ Йозеф II и Леополд II с множеството си реформи поставят основата на една модерна административна държава на Новото време.