Времето
в
Чехия

24 °C

Ясно

вятър 7 km/ч

2018-08-21 19 | 25 °C
2018-08-22 19 | 28 °C
2018-08-23 21 | 29 °C
2018-08-24 14 | 30 °C

Важна и полезна информация за Чехия

Важна и полезна информация

Важна и полезна информация

Важна и полезна информация за Чехия