¬ремето
в
„ехи€

2 ∞C

Ќиска слоеста облачност

в€тър 17 km/ч

2018-12-13 -3 | 0 ∞C
2018-12-14 -4 | 0 ∞C
2018-12-15 -4 | -1 ∞C
2018-12-16 -9 | -1 ∞C

»нфо ѕилзен

ѕилзен

»нфо ѕилзен

ѕо старо му ѕълзен е град в «ападна Ѕохеми€ в „ехи€, център на ѕилзенски край, разположен на м€стото на сливането на четирите реки – –адбуза, ћже, »хлава и »слава. ѕилзен е център на академични€, икономически и културен живот в западната част на „ехи€ и е световноизвестен с марката бира ѕилзенер.

ѕрез 976 г. по тези земи първоначално е издигнат замъкът ѕилзен. ћомента съвпада с превръщането му арена на битката между чешки€ кн€з Ѕолеслав II Ѕлагочестиви и император ќто II. „еста да бъде наричан град ѕилзен добива през 1295 година благодарение на крал ¬енцеслав II, който основава нова част на града, ко€то днес е позната като град —тари ѕилзенец.

ѕилзен е с бързи темпове на развитие и той скоро се превръща във важно селище по търговски€ път към Ќюрнберг и –егенсбург, а през XIV век вече е трети€т по големина град в „ехи€ след ѕрага и  утна ’ора. ѕрез годините градът прежив€ва управлението на различни владетели, борели се за неговата територи€. 6 май 1945 година е съдбоносна дата за ѕилзен, защото на не€ т€ спечелва освобождението си от Ќацистка √ермани€ благодарение на своите съюзници. ѕревръща се в традици€ от 1990 г. насам вс€ка година да се организира ежегоден ‘естивал на ќсвобождението в знак на признателност.

¬ кра€ на XVII век като архитектурен стил в ѕилзен се налага барока, а днес исторически€т център на града е об€вен за архитектурен резерват.

ѕрез втората половина на 90-те години в ѕилзен силно се повишават чуждестранните инвестиции, а също и много чуждестранни компани€ отвар€т свои производствени заводи – например ƒайкин и ѕанасоник.  омпани€та Ўкода е създадена в ѕилзен през 1859 година и е имала важно значение за икономиките на јвстро-”нгари€ и „ехословаки€.