Печ - Унгария забележителности

Забележителности в Печ

Печ - Унгария забележителности

Раннохристиянският некропол - има изключителна художествена и архитектурна стойност. Открит е през 1975 г., когато работници са копаели надълбоко, за да сменят механизма на повреден фонтан;

Цела Септихора от IV в., открита през 1900 г. Лабиринтът от наскоро изградени алеи помага на туристите да виждат по-добре великолепните богатства;

Сградата на кметството;

Неороманската катедрала;

Възстановената екзотика на джамията „Паша Яковали Хасан”;

Обновеният през 2007 г. музей „Жолнай”, посветен на великолепната керамика в стил ар нуво, керемидите и порцелана. Фабриката „Жолнай” все още функционира;

Музеят „Вазарели”, в чест на един от основателите на оп-арта (оптическото изкуство);

Някои от най-интересните унгарски образци на изкуството от XX в. в различните музеи;

Театралният фестивал, който се провежда от март до септември;