Парламентът в Будапеща-Унгария

Парламента

Парламента

Парламентът в Будапеща-Унгария е седалище на Народното Събрание на Унгария, една от най-старите законодателни сгради в Европа и една от най-популярните туристически забележителности в Будапеща.

Тя се намира на площад „Лайош Кошут”, на брега на река Дунав. Строителството от печелившия план започнало през 1885 г. и сградата бива открита за 1000 годишнината на страната през 1896 г..

Пълното завършване на строежа приключва през 1904 г.. Около 1000 души са участвали в строителството и биват използвани половин милион скъпоценни камъни и 40кг. злато за изграждането.

След Втрората Световна Война парламентът става еднокамерен и днес правителството използва само малка част от него. Сградата е в готически стил на Възраждането; има симетрична фасада и централен купол. На фасадата има статуи на унгарски владетели, трансилвански лидери и известни военноначалници.