»нфо ƒебрецен

ƒебрецен - ”нгари€

÷ветната столица на ”нгари€!

√рад ƒ≈Ѕ–≈÷≈Ќ ћќ∆≈ ƒј —≈ ќѕ»Ў≈  ј“ќ »ƒ≈јЋЌќ“ќ ћя—“ќ «ј „ќ¬≈ , ќ“ƒјƒ≈Ќ Ќј ”„≈Ќ≈.

ѕрекалено тих и спокоен е градът, който иначе има над 220 хил. жители и се нарежда втори в страната. ƒебрецен е наричан често „–им на калвинизма”, защото оттук тръгва разпространението на протестантската религи€ в ”нгари€. «а учене стават дори прохладните градски паркове с езерца и даже прочутите минерални басейни. “е стратегически са разположени в кра€ на града, точно до кампуса на университета, където стига и единствената трамвайна лини€ в града. “ермалните източници във и около града са толкова много, че той е своеобразен център за релакс. Ќа 20 км от тук е и най-големи€т открит минерален парк в ≈вропа.

ѕренареден център, н€колко църкви и съвременна картинна галери€ ще ви предложат брошурите за града. —увенири н€ма да намерите лесно, нито пък картички, затова пък обслужването по хотели и ресторанти е на ниво.

¬—»„ » ¬ ƒ≈Ѕ–≈÷≈Ќ — ќ√–ќћЌќ Ќј—“–ќ≈Ќ»≈ „ј ј“ ƒЌ»“≈ Ќј  ј–Ќј¬јЋј Ќј ÷¬≈“я“ј. ѕо традици€ той е в средата на август между 15-22, когато платформи с десетки хил€ди цветни букети минават по главната улица на града. “ази година на площада ще свир€т и јли  ембъл от „UB40”, и култови€т Ѕоби ћакферин.

≈ƒЌј ќ“ Ќј…-Ѕќ√ј“»“≈ Ѕ»ЅЋ»ќ“≈ » ¬ ”Ќ√ј–»я ѕ–»ЌјƒЋ≈∆» Ќј  јЋ¬»Ќ»—“ »я –≈‘ќ–ћ»—“ »  ќЋ≈∆ ¬ √–јƒј. ќще през 1532 г. са сложени основите на висшето образователно средище, при това само година след освобождаването на страната от турската окупаци€. —ами€т университет бил добро стъпало за своите студенти да продължат следването си в други западни институции. ”словието било, когато се завърнат, да донесат със себе си книга. “ака и зад стените на двуетажната сграда в центъра на ƒебрецен днес могат да се вид€т томчета на вс€какви езици и с произход от поне 4 века назад. Ќай-стари са тези с б€ла кожена подвързи€, об€сн€ват пазачите на библиотеката. “ук са и стари атласи, от които например може да се види разделението през 17 в. на малки кралства в днешна »спани€.

ƒ≈Ѕ–≈÷≈Ќ ≈ ≈ƒ»Ќ ќ“ ƒ¬ј“ј √–јƒј ¬ ”Ќ√ј–»я, ¬  ќ»“ќ ≈ ќ“ –»“ ЅЏЋ√ј–— » Ћ≈ “ќ–ј“. ќтделно филологи€ по национални€ ни език се преподава и в Ѕудапеща и —егед. ƒълги редици с томове с българско народно творчество сто€т в хранилището на јлма матер в ƒебрецен за изучаващите езика ни.

«а сравнение с пребогатата на цветове библиотека калвинистката църква в центъра, ко€то е и най-гол€мата подобна в страната, е почти бедна на детайли.  акто ∆ан  алвин е учил своите последователи, в помещението не тр€бва да има нищо друго, освен м€стото за свещеника и орган. «атова стените са абсолютно снежнобели, таванът е лишен от пищността на католическите фрески, а скамейките са без никакви резбовани детайли. ¬се пак светата обител е значима за унгарците, защото тук е заседавал Ќационални€т им парламент преди об€в€ването на Ќезависимостта от јвстри€ през 1848 г. ¬ един ъгъл е отделен столът, на който е сед€л Ћайош  ошут, докато е водел заседани€та. ƒо него е и копие от деклараци€та, с ко€то ”нгари€ става равна част от импери€та.

Ќј ћЌќ√ќ ћ≈—“ј  –ј… √–јƒј —ј –ј«ѕќЋќ∆≈Ќ» “.Ќј–. „ј–ƒ». ¬ “≈«» ћјЋ » ‘≈–ћ», често комбинирани с ресторанти, се свири и танцува чардаш до полуда, а клиентите се посрещат още от вратата с поднос с палинка, ко€то е местната раки€. »зборът на €сти€ често се свежда до посочване на предпочитани€та за месото, което пристига на огромен поднос за ц€лата маса. «а разхлаждане пък се сервира сок от касис, който жадните сами разреждат с газирана вода.

ћестната вкусоти€ тук е т.нар. „ алач”. “ова е тестено руло, но навито като конец около дървен вал. “ака вътрешността остава куха, а отвън се покрива с €дки, кокосови стърготини или просто карамелизирана захар.

Ќј…-»«¬≈—“Ќ» —ј „ј–ƒ»“≈,  ќ»“ќ »ћј“ —ќЅ—“¬≈Ќ»  ќЌёЎЌ» — ’ј–ј “≈–Ќј“ј “” јЎЌј ѕќ–ќƒј „ЌќЌ»”—”, създадена изкуствено от кръстоски между други видове. Ўоу върху седлото им показват унгарските каубои, наричани и гаучоси. јналоги€та с прериите в јржентина е честа в унгарската пуста, ко€то се е оформила при подобен климат и природа.

„Ќ≈ —“»√ј“ ѕј–»“≈” я¬Ќќ ≈ ћЌќ√ќ ЋёЅ»ћќ ќЅя—Ќ≈Ќ»≈ ¬ ƒ≈Ѕ–≈÷≈Ќ. —градите на университета например тр€бвало да бъдат три, симетрично разположени около общ парк в кра€ на града. ƒнес е една, защото… парите свършили. ¬ центъра камбанари€та на малки€ калвинистки храм прилича по-скоро на бойница на крепост, защото в€тър отнесъл купола. Ќе го подновили, защото… парите свършили. “рамвайната лини€ е само една, защото… парите не достигнали, и т.н.


«абележителности в ƒебрецен

«абележителности в ƒебреценƒебрецен ”нгари€ забележителности

ƒебрецен по време на сво€та истори€ градът е бил столица на ”нгари€ два пъти - през 1849 год. и през 1945 год. Ќа площада  ошут може да видите символа на града, калвинистката ¬елика църква, където Ћайош  ошут прочита ƒеклараци€та за независимост на 14 април 1849 год. ќт кулата на църквата ще имате възможност да се насладите на прекрасна гледка към града. «ад ¬еликата църква се намира  алвинстки€т колеж, където видни фигури на унгарската култура са учили и който е работил без прекъсване от 1538 год. 

јрхивите на  алвинистката църква и ћузе€т за истори€ на образованието и религиозните изкуства се помещава тук. √ол€мата библиотека има редки книги, които се считат за уникални в ≈вропа, както и в света.  олекци€та включва варианти на Ѕибли€та на повече от 250 езика. ¬ непосредствена близост до колежа е разположен най-стари€т площад на града – ƒери, който е об€вен и е предпочитано м€сто за отдих в града с хубави фонтани и удобни пейки.

ћузе€т ƒери е построен между 1926 и 1928 год. и представ€ богата колекци€ от истори€, археологи€, етнографи€, култура и местни реликви. Ћитературни€т музей събира богатите литературни традиции на града и представ€ близо 50 хил€ди експонати, ръкописи, предмети на изкуството от времето на поета Mihá ly Csokonai Vité z до днес. 

¬ажни колекции са настанени също и в Memorial Museum на Lá szló Holló и Memorial Museum на Ferenc Medgyessy. “ези, които се интересуват от народното творчество, могат да посет€т къщата “имар, където могат да се запозна€т с традициите, както и с произведени€ на съвременни художници. 

¬ най-красивата част на града, наречена √ол€мата гора, се намира ”ниверситетът в ƒебрецен, основан през 1912 год. ¬печатл€ващата нео-барокова сграда е добре проектирана, във френски стил. »ма и монументален парк със статуи на известни проповедници, както и огромен фонтан.

ƒебрецен предлага различни културни и забавни програми през ц€лата година, включително фестивали и концерти. ѕрограмите като  арнавал на цвет€та, —едмични€т карнавал (15-21 август), ћеждународни€т фестивал на военните духови оркестри, дни, посветени на джаза в рамките на фестивала на поези€та, ѕролетни€т и ≈сенен фестивал и други привличат стотици хил€ди посетители в града вс€ка година.

ѕървата защитена зона за опазване на природата на ”нгари€ е 1082 хектара ¬еликата гора на ƒебрецен. ѕрез нейната територи€ можете да намерите Aquaticum медицински и Bath Centre с нови€ си закрит —редиземно Bath Pleasure открит през 2003 г., както и Fun Fair, «оологическата градина и един от местните жители ", любимите места за отдих, езеро Bé ká s. ¬ квартала можете да намерите н€колко ресторанта с при€тна атмосфера с вкусни унгарски €сти€ и специалитети пече във фурната.

  
още за пътуване и автобуси†ї