Национални паркове в Сърбия

Национални паркове

Национални паркове 

Национални паркове в Сърбия

В Сърбия има 5 национални парка

1. Джердап

2. Копаоник

3. Тара

4. Шар планина

5. Фрушка гора