Мишколц Унгария забележителности

Забележителности в Мишколц

Красива природа и интересни архитектурни решения!

Забележителностите в града са:

Ортодоксалната синагога - представлява две къщи за поклонение, свидетелстващи за големите общности от гърци и евреи, които са били техен дом някога. Сградата е проектираана през 1861 г. от Ludwig Förster, архитект на Великата синагога в Будапеща.

Ортодоксалният музей Ecclesiastical. Православният църковен музей се намира в близост до главната порта. Там се съхранява Черната Мадона от Казан, предоставена на църквата от Екатерина Велика.