¬ремето
в
„ехи€

6 ∞C

„астична облачност

в€тър 22 km/ч

2018-12-10 1 | 5 ∞C
2018-12-11 -2 | 3 ∞C
2018-12-12 0 | 1 ∞C
2018-12-13 -4 | 0 ∞C

»стори€ на „ехи€

»стори€

»стори€

»стори€ на „ехи€

ѕрез†5Ц6 век†на територи€та на „ехи€ преобладават†слав€нските†племена. ѕредците на чехите се заселват в регионите†Ѕохем舆膞орави, където се занимават със селско стопанство и създават характерните за слав€ните кръгли селища (окрулице). ъм 6 век спокойни€т им начин на живот приключва с нашествието на†аварите, които създават гол€мо владение между реките†≈лба†и†ƒнепър. јварите завземат само част от слав€нските територии в региона и периодично нападат селищата извън техен контрол. ¬ отговор на техните нашестви€ —амо, веро€тно франкски търговец, повежда част от слав€нските племена и създава†собствена държава. “€ просъществува между 625 и 658 година, когато —амо умира.

 ъм 796 година слав€ните в ћорави€ помагат на† арл ¬елики†да унищожи†јварски€ хаганат.¬ знак на признателност, той им предостав€ част от областта като феодално владение, в рамките на което моравските слав€ни разполагат със значителна автономи€. ¬ началото на†9 век†слав€нски€т пълководец†ћоймир†се възползва от положението на моравските слав€ни и създава†ћоравско кн€жество. ќколо 830 година то прераства в държавата†¬еликоморави€, ко€то обедин€ва предшествениците на чехите и словаците. ћоймир и съюзните му пълководци приемат†католицизма†в†–егенсбург, днешна √ермани€. «асилването на немското вли€ние обаче е възприето като заплаха за короната от негови€ наследник†–остислав†(850†Ц 870). “ой се обръща къ솬изанти€, ко€то по негова молба изпраща монасите† ирил и ћетодий†да въведат†източноправославно†богослужение и нова азбука Ц†глаголицата. ѕри†—в€тополк†(871†Ц 894) ¬еликоморави€ отново се ориентира към германоезичното »зточнофранското кралство. —лед смъртта на ћетодий, провъзгласен от†папата†за†архиепископ†на ћорави€, кралството се връща в сферата на вли€ние на†–имокатолическата църква. “ака чехите и словаците възприемат латинската писменост и се отдалечават от източните слав€ни.