Обща информация и граници Унгария

Инфо Унгария

Държава без море, но с голяма река!

Инфо Унгария 

Обща информация и граници Унгария

Унгария е вътрешноконтинентална държава в Централна Европа. Тя няма излаз на море и граничи с Австрия, Словакия, Украйна, Румъния, Сърбия, Хърватия и Словения. Площта ѝ е 93 030 km², от които 92 342 km² суша и 688 km² водна площ.

В днешните си граници Унгария заема основната част от Панонската низина, намираща се в Карпатския басейн и пресичана от река Дунав.

Поради централното си разположение тя се е смята за мост между Изтока и Запада