Най-големите градове в Сърбия

Градове

Градове

Най-големите градове в Сърбия

Белград (1 717 863), 

Нови Сад (390 600), 

Ниш (260 400), 

Крагуевац (179 000) 

Суботица (99 500).