Най-големите градове в Унгария

Градове

Градове

Най-големите градове в Унгария

 

СТОЛИЦА: Будапеща – 1 702 297, като заедно с агломерацията броят им достига 3 271 110 жители 

Дебрецен (205 084 жители)

Мишколц (171 096 жители)

Сегед (167 039 жители)

Печ (156 664 жители).