Автомагистралите в Сърбия

Автомагистрали

Автомагистрали

Автомагистралите в Сърбия

Автомагистралите в Сърбия (на сръбски: Аутопут) към 2017 година са 5 на брой. До 2013 г. магистралите нямат отделно обозначение, а вместо това на табелите е показвана само номерацията на европейския път, който следват. От 2013 г. е възприето обозначаване с буквата "А" и номер след нея. Общата дължина на изградените автомагистрални пътища в страната към началото на 2016 година е 632 км. Магистралите са платени с пътна (тол) такса, като заплащането се извършва на тол-пунктове в брой или с карта. Максималната позволена скорост за движение по автомагистралите в Сърбия е 120 км/ч.

МагистралаНачалоВъзлиКрайДължинаИзградениПусков срок
A1-SRB.svg Унгария ГКПП Рьоске
Сърбия ГКПП Хоргош
Нови СадБелградНиш Сърбия Прешево
Република Македония Табановци
584 km505 km 2016 г.
A2-SRB.svg Белград Прелжина 132 km0 km Планирана
A3-SRB.svg Хърватия Баяково
Сърбия Батровци
Сремска Митровица Белград 94 km94 km В експлоатация
A4-SRB.svg Ниш Пирот Сърбия Градина
България ГКПП Калотина
109 km33 km 2016 г.
A5-SRB.svg Чачак Крушевац Пожате 112 km0 km Планирана
1031 km632 km