Времето
в
Австрия

-1 °C

Ясно

вятър 11 km/ч

2019-01-20 -2 | 1 °C
2019-01-21 -5 | 0 °C
2019-01-22 -4 | 1 °C
2019-01-23 -3 | 1 °C

Античност Австрия

Античност

Античност Австрия

 

В Античността голяма част от региона южно от река Дунав е известен като Норик. Западният планински регион между реките Рейн и Ин и баварското и субалпийското плато е известен като Реция – територия, която включва части от сегашните Германия и Швейцария. Равнинният регион на изток-югоизток е познат като Панония и включва територии от днешните Унгария и Словения. Римляните завладяват тези три региона и ги организират в провинции на империята, които стават преден пост за нападения и отбрана срещу различни варварски племена. Един от първите римски военни постове в региона е Виндобона (днешна Виена). Тя е важна стратегическа пресечна точка за множество маршрути към плодородната Долна Австрия.