Разстояние и времетраене на пътуване от София до Вроцлав-Полша

София-Вроцлав

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Вроцлав-Полша

 --> 
Разстояние:
1482.34 км
Времетраене:
14 ч. 31 мин.
Разстояние по въздух:
1049.04 км