Времето
в
Австрия

15 °C

Ясно

вятър 11 km/ч

2018-10-19 11 | 19 °C
2018-10-20 8 | 18 °C
2018-10-21 7 | 14 °C
2018-10-22 9 | 15 °C

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Виена-Австрия

София-Виена

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Виена-Австрия

 --> 
Разстояние:
1003.45 км
Времетраене:
10 ч. 7 мин.
Разстояние по въздух:
817.36 км