Разстояние и времетраене на пътуване от София до Сегед-Унгария

София-Сегед

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Сегед-Унгария 

 --> 
Разстояние:609.67 км Времетраене:6 ч. 41 мин. Разстояние по въздух:468.91 км