Разстояние и времетраене на пътуване от София до Пирот в км.

София-Пирот

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Пирот в км.

 --> 
Разстояние:
88.77 км
Времетраене:
1 ч. 21 мин.
Разстояние по въздух:
78.66 км