Разстояние и времетраене на пътуване от София до Нови Сад в км.

София-Нови Сад

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Нови Сад в км.

 --> 
Разстояние:
483.46 км
Времетраене:
5 ч. 20 мин.
Разстояние по въздух:
399.33 км