Разстояние и времетраене на пътуване от София до Ниш в км.

София-Ниш

Разстояние и времетраене

на пътуване

от София до Ниш в км.

 --> 
Разстояние:
166.21 км
Времетраене:
2 ч. 22 мин.
Разстояние по въздух:
135.08 км