Разстояние и времетраене на пътуване от София до Мишколц-Унгария

София-Мишколц

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Мишколц-Унгария

 --> 
Разстояние:
936.13 км
Времетраене:
9 ч. 28 мин.
Разстояние по въздух:
632.95 км