Разстояние и времетраене на пътуване от София до Лодз-Полша

София-Лодз

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Лодз-Полша

 --> 
Разстояние:
1540.14 км
Времетраене:
15 ч. 16 мин.
Разстояние по възду