Времето
в
Австрия

18 °C

Ясно

вятър 11 km/ч

2018-08-21 20 | 30 °C
2018-08-22 22 | 32 °C
2018-08-23 22 | 33 °C
2018-08-24 20 | 33 °C

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Линц-Австрия

София-Линц

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Линц-Австрия

 --> 
Разстояние:
1193.61 км
Времетраене:
11 ч. 49 мин.
Разстояние по въздух:
939.57 км