Разстояние и времетраене на пътуване от София до Лесковац в км.

София-Лесковац

Разстояние и времетраене

на пътуване

от София до Лесковац в км.

 

 --> 
Разстояние:
210.66 км
Времетраене:
2 ч. 49 мин.
Разстояние по въздух:
117.13 км