Разстояние и времетраене на пътуване от София до Димитровград в км.

София-Димитровград

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Димитровград в км.

 --> 
Разстояние:
62.94 км
Времетраене:
1 ч. 2 мин.
Разстояние по въздух:
56.76 км