Разстояние и времетраене на пътуване от София до Дебрцен-Унгария

София-Дебрецен

Разстояние и времетраене на пътуване от София до Дебрцен-Унгария 

 

 --> 
Разстояние:
863.09 км
Времетраене:
9 ч. 37 мин.
Разстояние по въздух:
553.65 км