Разстояние и времетраене на пътуване от София до Белград в км.

София-Белград

Разстояние и времетраене

на пътуване

от София до Белград в км.

 --> 
Разстояние:
393.72 км
Времетраене:
4 ч. 24 мин.
Разстояние по въздух:
327.40 км