Сирогайно Сърбия

Сирогайно

Сирогайно

Сирогайно Сърбия е музей на открито, който се намира в Западна Сърбия. В него се намират някои от типичните за района къщи, които пресъздават сръбския бит през вековете.

Тук се провеждат курсове по традиционни занаяти, а поради обширната си площ Сирогайно е и много подходящ за разходка.