»стори€ на ѕолша

»стори€

»стори€

»стори€ на ѕолша

ѕолша възниква като държава около†960†г., като неин пръв владетел е кн€з†ћешко I†от династи€та на†ѕ€стите†(до†992†г.). ѕрез†966†г. ѕолша приема†христи€нството. ¬последствие се превръща в

проводник на†католицизма†в региона, като в кра€ на 14 в. е вече утвърдена държава и започва възход€щи€ си път в истори€та на†≈вропа. ѕрез†16 век†настъпва т.нар. Д«латен век на ѕолшаУ, след като ѕолша се обедин€ва с†Ћитва†Ц†1386†г. след династически брак между принцеса ядвига и литовски€ крал†ягело†(по това време Ћитва е силно кн€жество в »зточна ≈вропа) и възниква полско-литовската държава, наречена†∆ечпосполита.

Ќай-сериозни€т противник на полската държава в «ападна ≈вропа са рицарите от†“евтонски€ орден, които владе€т†Ћатви€,†≈стони€,†ѕруси€. —тига се до война между полско-литовското кн€жество и тевтонците през†1410†г., ко€то завършва успешно за ѕолша, като по този начин укрепва още повече ягеловата династи€.

ќт около†1600†г.†¬аршава†е†столица†на държавата. ¬ периода†1605†Ц†1610†г. пол€ците на два пъти окупират†ћосква†и открито пос€гат към руски€ трон. ¬од€т войни и с†Ўвец舆膓урци€, но това отслабва ресурсите на държавата. ¬ средата на†17 век†въстанието на казаците, водени от†Ѕогдан ’мелницки, дава началото на т.нар.†потоп, продължил до†1699†г. ѕрез този период ѕолша води войни с†ќсманската импери€,†–уси€,†Ўвеци€,†“рансилван舆膽ранденбург-ѕруси€, в които губи около 1/3 от населението си (като процент от населението повече, отколкото пре熬тората световна война). ѕрез следващите 80 години отслабването на държавата води до зависимост от†–уси€.ѕол€ците се горде€т с парламентарната система на страната от това време, ко€то се отличава със свобода и равенство, въпреки че облагодетелства†шл€хтата†(привилегированата класа в ѕолша), ко€то има право да вли€е върху избора на владетел€. (Ўл€хтата получава изключително силно вли€ние, след катладислав III†ягело се възкачва на престола.) ќттогава свободата е една от най-важните ценности и пол€ците често се наричат†Ќародът на свободните хора.

»менно поради тази причина последвали€т 18 в. слага край на ѕолша†Ц една от великите сили на —редновековна ≈вропа. —ъбити€, довели до краха на ѕолша:

1772†г.†Ц т.н.†ѕърва под€лба†на ѕолша, извършена от†ѕруси€,†–ус舆膼встри€. ќт ѕолша е откъсната около 30% от територи€та ѝ и 4 млн. от населението ѝ.

1793†г.†Ц ¬тора под€лба на ѕолша, извършена от†ѕрус舆膖уси€. ќт територи€та ѝ са отнети още 200 хил. km² и още 4 млн. души.

1794†г.-†“адеуш  осцюшко†организира в† раков†въстание, като след потушаването му се стига до “ретата под€лба на ѕолша, извършена отново от†ѕруси€,†–ус舆膼встри€.

1795†г.†Ц ѕолша е изтрита от картата на ≈вропа. √уби независимостта си до†ѕървата световна война. –азделена е на три зони Ц руска, австрийска и пруска. »ма изключително много имиграци€ на полското население към†’амбург,†ƒрезден,†»станбул, но най-вече към†ѕариж. ¬нушително е участието на пол€ци в арми€та на†Ќаполеон.

1807†г.†Ц след победните действи€ на†Ќаполеон†срещу†ѕрус舆той създава†¬аршавското херцогство, което е реверансът му към т€х.  н€жеството съществува до†1815†г.†

ќсноваването на полската държава определено се свързва с налагането на христи€нството през†966†г. от†кн€з†ћешко I†на територи€, приблизително сходна с тази на съвременна ѕолша. ѕрез†1025†г. се формира ѕолско кралство, което впоследствие образува съюз с†¬еликото литовско кн€жество, известен като†∆ечпосполита. —ъюзната държава престава да съществува през†1795†г., когато† ралство ѕруси€,†–уската импер舆膼встр舆си подел€т земите на ѕолша. ѕрез†1918†г. ѕолша връща независимостта си след оттегл€нето на†–ус舆и загубата на†√ерман舆през†ѕървата световна война. ѕрез септември†1939†г. е нападната едновременно от нацистка √ермани€ и —ъветски€ съюз, които си подел€т територи€та на ѕолша (съгласно†пакта ћолотов-–ибентроп), с което започва†¬тората световна война. ѕо време на войната загиват над 6 милиона полски граждани, а гол€ма част от еврейското ѝ население е избито. ѕрез†1945†———–†налага комунистически строй и страната се трансформира в†народна република†до†1989†г. ѕадането на комунизма ↻зточна ≈вропа†през†1989†г. дава началото на т.нар. Д“рета полска републикаУ.

¬ъпреки огромните разрушени€ вследствие на войната, ѕолша усп€ва да се възстанови, а след†1989†г. успешно развива демократизаци€ и пазарна икономика, и днес се нарежда сред държавите с висок индекс на човешко развитие†и стандарт на живот.—траната е членка на ≈вропейски€ съюз,†Ќј“ќ,†ќќЌ,†—“ќ†и редица други международни организации.