Най-големите градове в Полша

Градове

Градове

Най-големите градове в Полша

Полша-Столица: Варшава (1 706 724 жители, а заедно с агломерацията – 3 350 000 жители

Лодз (776 297 жители), 

Краков (757 500 жители), 

Катовице 538 386 жители

Вроцлав (636 854 жители) и др.