»нфо - ѕеч

ѕеч - ”нгари€

ѕети€т по големина град в ”нгари€ е град ѕеч, разположен в подножието на планината ћешчек, близо до границата с ’ървати€. “ой е спокоен университетски град, относително незасегнат от разрухата на войната или от ексцесиите по социалистическо време в областта на индустри€та и строителството. ѕеч се радва на субсредиземноморски климат, заобграден от залесени хълмове и лоз€. —ъществуващите римски, средновековните унгарски, османски и австрийски богатства в града, продукт на 200-годишни археологически разкопки и открити€, утвърждават ѕеч като напълно заслужил да бъде ≈вропейска столица на културата през 2010 г.


ѕеч е градът основан от римл€ните през II в., в район населен с келтски и панонски племена. ѕрез IV в. той вече е важен център на ранното христи€нство, откогато е открити€т в града некропол. ÷€ла загадка за истори€та е това, че освен н€кои спонтанни грабежи и инцидентни опустошени€, никой никога не се е стремил да унищожи ѕеч. ƒори османците прекарват там своите 140 години с любов, превръщайки го в център за възстанов€ване на своите мародерстващи другаде армии. Ќа практика енорийската църква на ¬ътрешни€ град, издигаща се в сърцето на съвременни€ ѕеч, е готическата църква от XI в. „—в. ¬артоломей”, преустроена в джами€та „ѕаша √ази  асим”, чи€то камбанари€ се превръща в минаре. ѕрез 1686 г. т€ отново е превърната в църква, а в сегашното й състо€ние притежава оригинални арабски надписи зад разп€тието (камбанари€та изчезва през 1753 г. и сега всеки път, когато тр€бва да би€т камбаните, издигат механична 15-метрова метална кула).