¬ремето
в
„ехи€

1 ∞C

„астична облачност

в€тър 6 km/ч

2018-12-13 -3 | 0 ∞C
2018-12-14 -4 | 0 ∞C
2018-12-15 -4 | -1 ∞C
2018-12-16 -9 | -1 ∞C

»нфо ќстрава

ќстрава

»нфо ќстрава

ќстрава (Ostrava) е чешки град с население от над 310 000 човека, получил името си заради река ќстравице (Ostravice), на ко€то е разположен. ƒума ќстрава означава бърза река. ’ора са живеели на м€стото, където днес се намира градът, още през каменната епоха. —м€та се, че преди двадесет и пет хил€ди години близо до територи€та на съвременни€ град се е намирало селище на праисторически хора, които са се занимавали с лов на мамути.

ѕрез петдесетте години на двадесети век е открита четирисантиметрова стауетка на жена от хематит, ко€то е датирана от археолозите от праисторическата епоха и е доказателство за умени€тана древните. јрхеолозите са открили много доказателства, че праисторическите ловци са използвали въглищата, които излизат на повърхността на въглищните пластове, като гориво за отопление. “ова е първото м€сто, където са се използвали черни въглища за отопление.

“ъй като градът се намира близо до границата с ѕолша, в него е била издигната средновековна крепост, ко€то да пази жителите му от нападени€. —елището ќстрава получило статут на град през седемдесетте години на тринадесети век. ѕрез шестдесетте години на четиринадесети век император  арл „етвърти (Charles IV) предоставил на града привилеги€та за провеждането на търгове, които продължавали шестнадесет дни в годината и това р€зко повли€ло върху възхода на икономическото развитие на града. “ака градът се превърнал във важен пункт за средновековната търгови€.

¬ кра€ на четиринадесети век били издигнати градските стени. ѕрез шестнадесети век позициите на града се засилили благодарение на развитието на зана€тчийството, тъкачеството и риболова. Ќаводнени€та, пожарите и войните сринали икономиката на града. ѕрез петдесетте години на шестнадесети век избухнал грандиозен пожар, който унищожил всички къщи в центъра на града. ¬ началото на седемнадесети век повече от половината население на града загинало заради епидеми€ от чума. ѕо време на “ридесетгодишната война ќстрава била от градовете, които дали най-много жертви и били сериозно разрушени.

ѕрез шестдесетте години на осемнадесети век били открити находища от въглища, което подобрило икономиката на града. ѕрез деветнадесети век до града бил издигнат металургичен завод. ѕрез деветнадесети век нараснал бро€т на емигранти от полски и немски произход.