Мачавник-Дървения град Сърбия

Мачавник-Дървения град

Мачавник-Дървения град Сърбия или още...

Дървения град на Емир Костурица

Намира се близо до границата на Сърбия с Босна и Херцеговина и си има всичко – църква, кино зала и дори затвор.

Етноселището е построено за филма на режисьора „Животът е чудо“. За проекта Костурица е награден с европейска награда за архитектура.