¬ремето
в
јвстри€

3 ∞C

„астична облачност

в€тър 19 km/ч

2018-12-13 -7 | 2 ∞C
2018-12-14 -2 | 1 ∞C
2018-12-15 -2 | 1 ∞C
2018-12-16 -6 | 1 ∞C

»стори€ јвстри€

»стори€

»стори€

»стори€ јвстри€

“еритори€та на јвстри€ влиза в състава на†–имската импер舆под името Ќорик. ѕрез 788 г. франкски€т крал† арл ¬елики†завлад€ва територи€та и†христи€низира†населението. ѕо време на управлението на австрийската династ舆’абсбург†јвстри€ се превръща във водеща европейска сила. ѕрез 1867 г. јвстрийската импери€ се превръща в дуалистичната монарх舆јвстро-”нгари€.  ра€т на†ѕървата световна война†през 1918 г. слага край на јвстро-”нгари€, ко€то се разпада на н€колко независими държави, сред които и†ѕървата австрийска република. ѕрез 1938 г. след†референдум†јвстри€ е присъединена към†√ерманската импер舆и остава част от не€ до кра€ на†¬тората световна война†през 1945 г. —ъщата година е окупирана от†—ъюзническите сили, а отменената ‘едерална конституци€ влиза отново в сила. ѕрез 1955 г. јвстри€ об€в€ва създаването на независима федерална република, с което слага край на окупаци€та. јвстрийски€т парламент приема ƒеклараци€ за вечна неутралност.

¬ наши дни јвстри€ е парламентарна представителна демокраци€, състо€ща се от девет отделни провинции. —толица и най-гол€м град 冬иена†(1,6 милиона жители). »кономически страната е сред най-добре развитите в света, а брутни€т вътрешен продукт на глава от населението възлиза на $43 723 (2010). јвстри€ поддържа висок жизнен стандарт, а средната продължителност на живота е 77 години за мъжете и 83 години за жените.

јвстри€ е член на†ќќЌ†(1955), на†—ъвета на ≈вропа†(1956), на†ќрганизаци€та за икономическо сътрудничество и развитие†(1965), на†ќрганизаци€та за сигурност и сътрудничество в ≈вропа†(1973) и на†≈вропейски€ съюз†от 1995. ѕрез 1995 г. страната става част от†Ўенгенското споразумение, а през 1999 г. приема†еврото†като официална валута.

»стори€та на јвстри€ преминава през четири етапа на развитие, които оформ€т ц€лостни€т облик на тази държава!

ј именно:

1.јнтичност

2.—редновековие

3.–енесанс

4.Ќова истори€


—редновековие

—редновековие

—редновековие јвстри€

ќт†6 век†в земите на днешна јвстри€ започва непрекъснато заселване на баварци, които прогонват проникващите от изток†авари†и†слав€ни.

¬ кра€ на†8 век†франкски€т владетел† арл ¬елики†създава маркграфството  аролин между реките†≈нс, –ааб и†ƒрава, за да предотврати нахлуването на аварите. ѕрез†907†г. маркграфството e унищожено от†маджарите. ѕрез†955†г.†ќто ¬елики†усп€ва да победи маджарите и отново да си спечели земите. ћежду†976†г. и†1246†г. владетелите от рода Ѕабенберг в јвстри€ допринас€т много за разрастването ѝ. “е постро€ват градове, пътища, насърчават зана€тчийството. —мъртта на последни€ владетел от този род е последвана от политическа несигурност. ¬ъзходът на јвстри€ се свързва и с династи€та на†’абсбургите. ѕрез†1282†г. крал –удолф I дава на синовете си в ленно владение†’ерцогство јвстри€. ѕо-късно ’абсбургите завоюват херцогствата†ўири€,† аринт舆膓ирол†с договор за наследство и добав€т към владени€та си и √юрц и »стри€ с†“риест. ѕрез†1522†г. династи€та на ’абсбургите се раздел€ на 2 направлени€ Ц испанско-холандско и австро-германско.

  
Ќова истори€

Ќова истори€

Ќова съвременна истори€ јвстри€

ѕрез†1867†г. кра놑ранц …озеф†одобр€ва основаването на†дуалистичната монарх舆јвстро-”нгари€. ƒвете части на тази монархи€ разполагат със собствен парламент.  ъм общите задачи на управлението принадлежат само отбраната, външната и стопанската политика. —лед†ѕървата световна война†јвстро-”нгари€ е разпокъсана. ¬ резултат се обособ€ват държавит冄ехословаки€, јвстри€ и†”нгари€, а другите земи от бившата импери€ стават част от териториите на†ѕолша,†–умъни€,†»тал舆膸гослави€. ѕо този начин јвстри€ се превръща в днешната малка немскоговореща страна. Ќа†12 ноември†1918†г. е учредена†–епублика†јвстри€. “ази малка държава много трудно намира своето м€сто в новоподредената териториално и политически ≈вропа.

ѕрез†1938†г. немските войски навлизат в јвстри€, като същевремнно се провежда и референдум за или против присъедин€ването към √ермани€. –езултатът е решително в полза на присъедин€ването. „рез наречени€ договор за присъедин€ване†аншлус†јвстри€ става част от†√ерманската импери€. Ќа†15 май†1955†г. след окупаци€та и от съюзнически войски е възстановена самосто€телната –епублика јвстри€. —лед дългогодишни усили€ за участие в европейската интеграци€ јвстри€ става членка на ≈вропейски€ съюз на†1 €нуари†1995†г.